Anasayfa - Üretim
Üretim

YÜZEY HAZIRLAMA

Üretimimizde kullanılmakta olan ham madde, yurt içi ve yurt dışındaki ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi’ne sahip üretici firmalardan kimyasal ve fiziksel analiz raporları ile tedarik edilmektedir. Bu ham maddeler, yüzey hazırlama tesisimizde yüzey işleme metodu ile soğuk şekillendirme işlemini kolaylaştırmak için kimyevi maddeler ile kaplanır.


 

CIVATA VE SOMUN ÜRETİMİ

Yüzeyi hazırlanmış olan ham madde, çok istasyonlu cıvata ve somun makinelerinde kullanılmak üzere prosese alınır. Deneyimli makine operatörlerimizden oluşan ekibimizle, yurt içi ve yurt dışı standartlara (TSE, DIN, ISO ve ASME vb.) bağlı kalınarak veya müşterilerimizden gelen teknik şartnameler doğrultusunda özel ürünler de üretilmektedir. Her türlü eğitimlerini tamamlamış olan kalite kontrol elemanları, üretimin ilk aşamasında numune olarak üretilen ürünün standartlara veya teknik şartnamelere uygunluğunu kontrol edip, onay vermesi ile seri üretime başlanılmaktadır. Daha sonraki aşamalarda makine operatörlerimizin,ölçme muayene ve deneylerine devam ederek, kalite kontrol elemanlarının da yapmış olduğu ara kontrollerde istatistiki Süreç Kontrolü (SPC) gerçekleştirilir ve kayıt altına alınır.


ISIL İŞLEM

Soğuk şekillendirme metodu ile preslenerek diş açılmış cıvatalar,standartların belirlemiş olduğu sertlik değerlerinin kazandırılması amacı ile ısıl işlem prosesine alınırlar. Defosfatlama özelliğine sahip olan kontinü ısıl işlem fırınlarımız otomatik yüklemeli olup, sertleştirme ve temperleme öncesi ön yıkama sistemlerine sahiptir. Sertleştirme ve temperleme fırınlarımızda sıcaklık, zaman ve atmosfer kontrolü bilgisayar ortamında sağlanmaktadır. Isıl işlem prosesimizin her aşamasında kalite kontrol elemanları, standartların belirlemiş olduğu (ürün sertliği, çatlak kontrolü ve mikro yapısı vb.) ölçüm muayene ve deneylerini gerçekleştirir ve kaydını tutar.


KALIP ÜRETİM VE KALIP STOK

Kalıp Üretim bölümü, üretimimizde kullanılan makinelerin kalıp, avadanlık ve yedek vb. ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulmuştur. Kalıp Üretim bölümünde imal edilen kalıplar Kalıp Stok bölümünde stoklanır. imalat programı doğrultusunda, makinelerin ihtiyacı olan kalıp ve avadanlığın, Kalıp Stok bölümündeki asgari ve azami stok seviyeleri kontrol edilir.Stok seviyeleri asgariye yaklaşmış olan kalıp ve avadanlığın imal edilmesi için Kalıp üretim bölümüne bilgi verilir. Kalıp üretim bölümündeki,çeşitli torna, taşlama, planya, freze, pantoğraf elektro erezyon ve CNC tezgahlarında üretilen kalıplar, gerek duyulduğu takdirde bilgisayar kontrollü ısıl işlem fırınında tabi tutulurlar. Ölçüm kontrolleri yapılan kalıplar stoklanmak üzere kalıp stok bölümüne teslim edilir. Kalıp Stok bölümü elemanlarımız, imalat programına göre makinelerin ihtiyacı olan kalıbı teslim eder ve bilgisayar ortamında kaydını tutar.


DİŞ KİLİTLEME

Otomotiv müşterilerinin isteği üzerine, cıvataların dişleri, teknik resimlerine uygun olarak mikrokapsüllü diş kilitleme kimyasalları ile (3M - Precote ...) boyanır.

 

 


KALİTE KONTROL

Firmamızda uygulanmakta olan kalite sistemi, uluslararası BVQI firması tarafından ISO 9001: 2008 ve ISO/TS 16949 Kalite Sistem Belgeleri ile belgelendirilmiştir. Girdi kontrol, proses kontrol ve nihai kontrollerin yapılması amacıyla kurulmuş olan labaratuarımız, fiziksel ve kimyasal kontrollerin gerçekleştirilmesi için gerek duyulan techizat ve ekipman ile donatılmıştır. Laboratuarımızda standartların ön gördüğü sertlik ölçme çekme, koparma,bükme, tork ölçme, başın dayanıklılığı, kaplama kalınlığı ölçme ve mastar kontrolleri yapılmaktadır. Labaratuarımızda bulunan tüm cihazlar, akredite edilmiş kuruluşlar tarafından periyodik olarak kalibre edilmektedir. Kalite kontrol elemanlarımızın almakta olduğu eğitimler neticesinde kazanmış olduğu deneyimlerle, üretimin her aşamasını kontrol altına alınıp, kaydının tutulması ile kalite sistemimizde izlenebilirliğin oluşturulması sağlanmıştır.

PAKETLEME & DEPO

Final kontrolü yapılan ürünlerimiz paketlenmek üzere paketleme prosesine alınırlar. Standart paketleme listemizde belirtilen miktarlarda veya müşterilerimizin özel istekleri doğrultusunda,karton kutulara paketlenir ve kolilenirler. Kolilenen ürünlerimiz palet üzerine alınarak sevkiyata hazır hale getirilir. Kutularımızın üzerinde bulunan etiketlerimizdeki bilgiler doğrultusunda satış sonrası izlenebilirlik sağlanmıştır.

 

 

  • Ürün Cinsi
  • Ürün standardı
  • Ürün kalitesi
  • Ürün şarj nosu
  • Ürün miktarı
  • Ürün kaplama cinsi
  • Ürün ambalaj tarihi

%100 KONTROL & SEÇME

Otomotiv müşterilerinin isteği üzerine, cıvatalar %100 kontrol ve seçme işlemine tabi tutulduktan sonra sevk edilir.